Fair Trade och miljö

Fair Trade och hållbar utveckling

Grunderna inom den globala Fair Trade rörelsen är att arbeta för ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling i hela kedjan från producenter till konsumenter. Fair Trade påverkar producenterna socialt, ekonomiskt och ekologiskt genom att uppfylla WFTO:s 10 principer (länk till kriterierna på vår hemsida). I dessa principer står till exempel att producenterna ska använda material och råvaror som påverkar hälsa och miljö så lite som möjligt. Många av våra producenter har natur- eller återvunnet material som grund i sin tillverkning. Ett stort antal använder sig också av ekologisk odling. För att producenterna ska känna trygghet och kunna utveckla och investera i sin verksamhet jobbar vi med långsiktiga handelsavtal eftersom det skapar en säkrare inkomst.

Både de som levererar och konsumerar Fair Trade produkter visar att de stödjer en hållbar utveckling. Leverantörerna gör det genom att stärka och utveckla producenterna så att de kan komma in på världsmarknaden. Konsumenterna stödjer genom att välja Fair Trade produkter vilket är ett ställningstagande mot den vanliga marknaden. Genom att handla Fair Trade kan du som konsument också göra något för att minska uttaget av jordens resurser.

WFTO:s 10 principer för Fair Trade kompletterar varandra och grunden är att ta ansvar för människan, samhället och miljön i ett långsiktigt perspektiv. Genom att sprida principerna för Fair Trade jobbar vi mot en mer hållbar utveckling, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt.

Fair Trade Shop vill genom Fair Trade bidra till en hållbar utveckling både i Sverige och hos våra producenter. Inom hållbar utveckling är miljöfrågorna och de sociala frågorna lika viktiga som de ekonomiska och därför vill Fair Trade Shop ta ansvar för att påverka jordens resurser så lite som det är möjligt.

Vår ambition är att ständigt förbättra vårt miljöarbete. Vi vill att miljöarbetet ska inkluderas och genomsyra hela vår verksamhet. Vi tror på att kunskap kan öka medvetenhet för miljöfrågor både inom rörelsen och hos våra kunder.

För att uppnå en miljömässigt hållbar utveckling strävar vi efter att:

·         återvinna det avfall som uppkommer i verksamheten

·         använda förnyelsebar energi

·         använda lågenergilampor samt miljövänliga kemikalier vid städning

·         i den utsträckning det går, köpa begagnat vid investeringar

·         i den utsträckning det går, använda miljövänliga förbrukningsmaterial

·         använda kvitton fria från Bisfenol A

·         uppfylla de lagar, förordningar och andra krav som finns för butiksverksamhet