Fair Trade Internationellt

WFTO och Fairtrade international

Internationell gemensam definition på rättvis handel

I december 2001 antog de stora organisationerna för rättvis handel, World Fair Trade Organization (WFTO) och Fairtrade International, en gemensam definition av rättvis handel. Sedan dess har definitionen erkänts av Europaparlamentet (2006), Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (2009) och Europeiska kommissionen (2009). Deras gemensamma definition är: Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel med stöd av konsumenter arbetar aktivt med att stödja producenter, att öka medvetenheten och kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som reglerar den konventionella internationella handeln.
World Fair Trade Organization (WFTO)

WFTO (tidigare IFAT) är en global medlemsorganisation för aktörer som arbetar inom rättvishandelskedjan. Medlemmar inom WFTO inkluderar producenter i Syd, grossister, importörer och återförsäljare. Det finns för närvarande inte ett WFTO-märke som används för enskilda produkter. Dock pågår en process kring att utveckla det. WFTO-märkningen används istället av WFTO:s medlemmar för att visa sitt medlemskap. Medlemskap i WFTO innebär att hela organisationen förbinder sig att följa WFTO:s 10 principer för Fair Trade. Medlemmarna måste kontinuerligt rapportera hur de följer dessa och WFTO gör stickprover där efterlevnaden kontrolleras. WFTO har drygt 400 medlemmar i 73 olika länder. Organisationen Fair Trade Återförsäljarna är medlem i WFTO. För mer information se WFTO:s hemsida.
Fairtrade International

Fairtrade International (tidigare FLO) bildades 1997 och är en paraply-organisation som förenar cirka 20 nationella organisationer samt ett producentnätverk som representerar Fairtrade-certifierade producent- organisationer i Latinamerika, Afrika och Asien. I dagsläget finns det cirka 750 Fairtrade-certifierade producent- organisationer i nästan 60 länder (siffror från början av 2009). Fem miljoner odlare och anställda, inklusive deras familjer, gynnas idag av Fairtrade-certifieringen. Fairtrade Sverige är den svenska nationella representanten i Fairtrade International. Läs mer på Fairtrade Internationals hemsida eller på Fairtrade Sveriges hemsida.